Б.Бондиков

Малки пластики от бронз върху италиански зелен мрамор